KRITAKRASA.LV Interneta veikals Privātuma politika

  1. Vispārīga informācija

1.1 Šī politika attiecas uz visiem personas datiem, kurus jūs mums sniedzat un kurus mēs apkopojam un apstrādājam, kad jūs izmantojat tīmekļa vietni www.kritakrasa.lv (turpmāk tekstā – KRITAKRASA.LV), kas pieder un ko pārvalda BENGUS, UAB, juridiskās personas kods 305598654, juridiskā adrese Architektu iela 176-51, LT-04206 Viļņa (turpmāk tekstā – “Mēs” vai “BENGUS”).

1.2 BENGUS, UAB respektē jūsu privātumu un aizsargā jūsu personas datus, kurus jūs mums sniedzat vai kurus mēs apkopojam, kā izklāstīts šajā privātuma politikā. Šajā privātuma politikā ir izskaidrots, kāpēc mēs vācam jūsu personas datus un kā mēs tos izmantojam.

2. Datu iesniegšana

2.1 Rezervācijas vai reģistrācijas veidlapā jums ir jāsniedz pilnīga, pilnīga un pareiza informācija par sevi. Ja jūs sniedzat neprecīzu, nepatiesu vai maldinošu informāciju, mums ir tiesības atcelt jūsu reģistrāciju vai pasūtījumu vai ierobežot jūsu piekļuvi Interneta veikalam. Ja jūsu dati mainās, lūdzu, nekavējoties tos atjauniniet.

3. Tiešais mārketings

3.1 Mēs izmantojam un apstrādājam jūsu datus (e-pasta adresi un tālruņa numuru) tiešā mārketinga nolūkos, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kas tiek izteikta tīmekļa vietnes KRITAKRASA.LV reģistrācijas formā, norādot, ka piekrītat saņemt tiešā mārketinga paziņojumus;

3.2. Jums vienmēr būs iespēja atteikties no abonēšanas, sekojot saitēm biļetenā. Ja esat reģistrējies KRITAKRASA.LV tīmekļa vietnēs, varat pārvaldīt savus privātuma iestatījumus un piekrišanu tiešajai tirdzniecībai, pieslēdzoties savam kontam.

4. Izvēles brīvība

4.1 Jūs pats varat izlemt, kādus datus izpaust. Ja nolemsiet neatklāt savus datus, jūs zaudēsiet piekļuvi dažiem KRITAKRASA.LV tīmekļa vietnes resursiem. Piemēram, lietotāji, kuri izvēlēsies nepiesakstīties uz bezmaksas jaunumiem, nesaņems ekskluzīvus piedāvājumus, informāciju par dažādām akcijām un loterijām.

5. Izmeklēšana

5.1 Mēs izmantojam un apstrādājam jūsu datus (vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un ziņojuma tekstu), lai administrētu un atbildētu uz pieprasījumiem, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kas tiek izteikta, ievadot jūsu personas datus un ziņojumu KRITAKRASA.LV tīmekļa vietnē, izmantojot pieprasījuma formu. Ja jūs nesniedzat šos personas datus, BENGUS, UAB nevarēs atbildēt uz jūsu pieprasījumu.

6. Reģistrācija

6.1 Mēs izmantojam un apstrādājam jūsu datus (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs), lai administrētu jūsu KRITAKRASA.LV kontu, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kas tiek izteikta, kad jūs ievadāt savus personas datus KRITAKRASA.LV tīmekļa vietnē, reģistrējot jaunu kontu. Ja jūs neaizpildīsiet nepieciešamos reģistrācijas laukus, BENGUS, UAB nevarēs izveidot jūsu kontu.

7. Kandidātu personas dati

7.1. Mēs apstrādājam to kandidātu personas datus (vārds un uzvārds, e-pasta adrese, CV, motivācijas vēstule, amats u.c.), kuri ir nosūtījuši savus CV mums tieši pa e-pastu vai ar darba portālu starpniecību, vai iesnieguši tos, izmantojot tīmekļa vietni KRITAKRASA.LV, lai veiktu atlases procesu uz konkrēto amatu. Mēs apstrādājam šos kandidātu personas datus, pamatojoties uz piekrišanu. Kandidātu personas datus mēs glabājam tik ilgi, kamēr notiek atlases process uz konkrēto amatu. Ilgāku laiku dati tiek glabāti tikai tad, ja ir saņemta kandidāta piekrišana.

7.2. Veicot kandidātu atlasi uz darba vietu, mēs apstrādājam tikai tādus kandidātu personas datus, kas atbilst viņu kvalifikācijai, profesionālajām spējām un personiskajām īpašībām. Mēs nevācam un neapstrādājam kandidātu īpašus personas datus.

8. Datu glabāšanas periods

8.1 Mēs apstrādājam un glabājam visus jūsu personas datus ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams šajā politikā izklāstītajiem mērķiem.

8.2. Mēs saglabāsim jūsu reģistrācijas datus tik ilgi, kamēr jums būs derīgs konts vietnē KRITAKRASA.LV.

8.3. Mēs glabāsim jūsu pieprasījuma datus tik ilgi, kamēr tiek apstrādāts pieprasījums, un 3 gadus pēc konsultācijas sniegšanas.

8.4. Beidzoties atlases periodam uz konkrētu darba vietu BENGUS, UAB, mēs dzēšam kandidātu iesūtītos CV un citus datus, ja vien neesam saņēmuši kandidāta piekrišanu apstrādāt viņa personas datus ilgāku laiku, lai varētu piedāvāt darba vietu. Šādā gadījumā mēs glabāsim kandidāta personas datus ne ilgāk kā vienu gadu no brīža, kad saņemam šādus datus.

9. Datu pārraide

9.1 Mēs varam nodot jūsu personas datus apstrādei trešajām personām, kas sniedz pakalpojumus, kuri saistīti ar KRITAKRASA.LV interneta veikalos jūsu pasūtīto preču vai pakalpojumu piegādi, vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar jūsu pasūtījuma pienācīgu izpildi. Mēs varam nodot jūsu personas datus trešajām personām, kas mums palīdz KRITAKRASA.LV tiešsaistes veikala administrēšanā un tajā esošo datu glabāšanā, kā arī tiešā mārketinga pakalpojumu sniedzējiem. Šādas personas var būt datubāzu programmatūras nodrošinātāji, datubāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākoņpakalpojumu sniedzēji u. c. Jūsu personas dati var tikt izpausti arī tiesām, tiesu izpildītājiem, tiesībaizsardzības iestādēm, Valsts nodokļu inspekcijai vai citām trešajām personām ar likumīgu interesi Lietuvas Republikā likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

10. Saites uz citām tīmekļa lapām

10.1 Šī privātuma politika attiecas uz KRITAKRASA.LV tīmekļa vietni. Sākumlapā var būt saites uz tīmekļa vietnēm, uz kurām neattiecas šī privātuma politika. Kad atstājat mūsu tīmekļa vietni, lūdzu, izlasiet citu tīmekļa vietņu, kurās var tikt izmantota jūsu personiskā informācija, privātuma paziņojumus.

11. Sīkfaili

11.1 KRITAKRASA.LV var izvietot sīkdatnes jūsu datorā. Sīkdatne ir neliela datu kopa, kas tiek izmantota, lai apkopotu noteiktu informāciju par jūsu datoru. Piemēram, cik bieži jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, ko jūs darāt tās apmeklējuma laikā. Datu kopas nesatur personisku informāciju, bet, ja jūs šādu informāciju mums sniedzat, piemēram, reģistrējoties mūsu tīmekļa vietnē, tā var būt saite uz datu kopā ietverto informāciju. Jūs varat atļaut vai atteikt sīkdatņu izmantošanu. Lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu automātiski pieņem sīkfailus, taču jūs varat mainīt pārlūkprogrammas preferences, ja vēlaties nepieņemt sīkfailus vai saņemt brīdinājuma paziņojumu pirms to iestatīšanas. Izlasiet savas pārlūkprogrammas norādījumus vai vienkārši uzziniet vairāk par šīm funkcijām. Ja izvēlaties nepieņemt sīkfailus, iespējams, nevarēsiet izmantot šīs vai citas vietnes interaktīvās funkcijas.

12. Datu aizsardzība

12.1 Datu apstrādei mēs piemērojam Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumā un Eiropas Savienības Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktās drošības un apstrādes prasības.

12.2 BENGUS, UAB veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu visu apstrādāto personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu personas datu nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem, kā arī pret visiem citiem nelikumīgiem apstrādes veidiem.

13. Jūsu tiesības

13.1 Jums ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem:

pieprasīt, lai BENGUS, UAB atļauj piekļūt jūsu datiem un tos labot vai dzēst, vai ierobežot jūsu datu apstrādi;

tiesības iebilst pret jūsu datu apstrādi;

tiesības saņemt savus personas datus strukturētā, plaši izmantotā un datorlasāmā formātā (tiesības uz datu pārnesamību);

tiesības atsaukt piekrišanu;

tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai.

13.2. Jūs varat izmantot šīs tiesības, pieslēdzoties savam kontam vai sazinoties ar BENGUS, UAB pa e-pastu info@bengus.lt, vai ierakstītā vēstulē pa adresi Architektų st. 176-51, LT-04206 Vilnius.

14. Derīgums un grozījumi

14.1 Šī Privātuma politika ir spēkā no 2021. gada 1. oktobra. Ja mēs mainīsim šo privātuma politiku, mēs publicēsim tās atjaunināto versiju KRITAKRASA.LV tīmekļa vietnē. Izmaiņas un/vai papildinājumi privātuma politikā stājas spēkā no to publicēšanas brīža KRITAKRASA.LV interneta veikalā.

14.2. Ja jums rodas jautājumi par šīs politikas noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šīs politikas 13.2. punktā norādīto e-pasta vai reģistrētās pasta adreses.

15. Nobeiguma noteikumi

15.1 Šo konfidencialitātes politiku reglamentē Lietuvas Republikas tiesību akti. Jebkuras domstarpības par šo noteikumu izpildi tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, domstarpības tiek risinātas saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību. Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar šī Privātuma paziņojuma aprakstu, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz info@kritakrasa.lv.